các sản phẩm

 • Double facer SM-E2

  Mặt nạ kép SM-E2

  ★ bề mặt của tấm nóng được xử lý bằng mài, bề rộng tấm nóng 600mm , Bộ làm mát khuôn mẫu 5m.
  ★ Tấm nóng được thực hiện thông qua bảng container, giấy chứng nhận bình chứa áp suất kèm theo và giấy chứng nhận kiểm tra。 Tấm nhiệt bên trong cho par ··

 • Double facer SM-F

  Mặt nạ kép SM-F

  ★ Bề mặt tấm gia nhiệt bằng cách xử lý mài , bề rộng tấm gia nhiệt 600mm.
  ★ Bo mạch gia nhiệt sơ bộ được làm bằng ván chứa, phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về bình chứa áp lực, kèm theo giấy chứng nhận bình chứa áp lực và ce kiểm tra ··

 • Double facer SM-10

  Mặt nạ kép SM-10

  ★ Bề mặt tấm gia nhiệt bằng cách xử lý mài, bề rộng tấm gia nhiệt 600mm, tổng cộng 12 tấm gia nhiệt và làm mát 4 m.
  ★ Tấm sưởi với sản xuất bảng container, phù hợp với quốc gia
  tiêu chuẩn cho một bình áp suất hạng, với bình áp suất · ··