Tin tức

Doanh nghiệp làm thùng carton thua lỗ là yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá thành. Nếu tổn thất được kiểm soát, nó có thể tăng hiệu quả của doanh nghiệp trên một mức độ lớn và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Hãy phân tích những tổn thất khác nhau trong nhà máy sản xuất thùng carton.

Nói một cách đơn giản, tổng lỗ của xưởng sản xuất thùng carton là lượng giấy nguyên liệu đầu vào trừ đi lượng thành phẩm đưa vào kho. Ví dụ: đầu vào giấy thô hàng tháng sẽ sản xuất 1 triệu mét vuông, và khối lượng lưu trữ thành phẩm là 900.000 mét vuông, thì tổng tổn thất của nhà máy trong tháng hiện tại = (100-90) = 100.000 mét vuông, và tổng tỷ lệ thất thoát là 10/100 × 100% -10%. Tổng thiệt hại như vậy chỉ có thể là một con số rất chung chung. Tuy nhiên, việc phân bổ tổn thất cho từng quy trình sẽ rõ ràng hơn, và chúng ta sẽ thuận lợi hơn trong việc tìm ra những cách thức và đột phá để giảm thiểu tổn thất.

1. Mất bìa cứng của bộ xếp giấy

● Lãng phí các sản phẩm bị lỗi

Sản phẩm lỗi dùng để chỉ những sản phẩm không đạt chất lượng sau khi được cắt bằng máy cắt.

Định nghĩa công thức: Diện tích hao hụt = (chiều rộng cắt x số lần cắt) × chiều dài cắt × số dao cắt cho sản phẩm bị lỗi.

Nguyên nhân: do nhân viên vận hành không đúng cách, giấy nền có vấn đề, không phù hợp, v.v.

● Định nghĩa công thức

Diện tích hao hụt = (chiều rộng cắt x số lần cắt) × chiều dài vết cắt × số dao cắt cho sản phẩm bị lỗi.

Nguyên nhân: do nhân viên vận hành không đúng cách, giấy nền có vấn đề, không phù hợp, v.v.

Biện pháp cải tiến: tăng cường quản lý người vận hành và kiểm soát chất lượng giấy nguyên liệu.

● Siêu phẩm thất thoát

Siêu phẩm đề cập đến các sản phẩm đủ tiêu chuẩn vượt quá lượng giấy định trước. Ví dụ, nếu 100 tờ giấy được lên lịch nạp và 105 tờ sản phẩm đủ tiêu chuẩn được nạp, thì 5 trong số chúng là siêu phẩm.

Định nghĩa công thức: Diện tích tổn thất siêu phẩm = (chiều rộng cắt x số lần cắt) × chiều dài của vết cắt × (số máy cắt xấu-số máy cắt theo lịch trình).

Nguyên nhân: quá nhiều giấy trên bộ gấp giấy, nhận giấy không chính xác trên bộ gấp giấy, v.v.

Các biện pháp cải tiến: việc sử dụng hệ thống quản lý sản xuất máy xếp giấy có thể giải quyết vấn đề nạp giấy không chính xác và nhận giấy không chính xác trên một máy xếp giấy.

● Cắt tỉa

Cắt xén là phần được cắt xén khi cắt xén các cạnh bằng máy xén và gấp mép của máy gạch.

Định nghĩa công thức: Diện tích mất phần cắt xén = (chiều rộng trang web cắt xén × số lần cắt) × chiều dài vết cắt × (số lượng sản phẩm tốt + số lượng sản phẩm xấu).

Nguyên nhân: tổn thất bình thường, nhưng nếu quá lớn thì cần phân tích nguyên nhân. Ví dụ: nếu chiều rộng cắt của đơn đặt hàng là 981 mm và chiều rộng cắt tối thiểu mà máy gấp giấy yêu cầu là 20mm, thì 981mm + 20mm = 1001mm, chính xác là lớn hơn 1000mm, chỉ sử dụng giấy 1050mm. Chiều rộng cạnh là 1050mm-981mm = 69mm, lớn hơn nhiều so với việc cắt tỉa thông thường, làm cho diện tích cắt giảm tăng lên.

Biện pháp cải tiến: Nếu là các nguyên nhân trên thì coi như lệnh không xén, ăn giấy khổ 1000mm. Khi cái sau được in và hộp được cuộn lại, giấy có chiều rộng 50mm có thể được lưu, nhưng điều này ở một mức độ nhất định sẽ Làm giảm hiệu quả in. Một biện pháp đối phó khác là bộ phận bán hàng có thể cân nhắc điều này khi chấp nhận đơn đặt hàng, cải thiện cấu trúc đơn hàng và tối ưu hóa đơn hàng.

● Mất tab

Tabbing đề cập đến bộ phận được tạo ra khi cần một mạng giấy rộng hơn để nạp giấy do sự thiếu hụt giấy nền của mạng giấy cơ bản. Ví dụ: đơn hàng nên làm giấy có khổ giấy 1000mm, nhưng do thiếu giấy nền 1000mm hoặc các lý do khác nên cần nạp giấy với khổ 1050mm. Thêm 50mm là một bảng.

Định nghĩa công thức: Diện tích mất tab = (mạng giấy sau khi cắt theo lịch web) × chiều dài cắt × (số lượng dao cắt đối với sản phẩm tốt + số dao cắt đối với sản phẩm xấu).

Lý do: dự trữ giấy thô không hợp lý hoặc bộ phận kinh doanh mua giấy thô không kịp thời.

Các biện pháp đối phó để cải thiện: Công ty thu mua nên xem xét việc thu mua và tồn kho giấy thô có đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hay không, và cố gắng hợp tác với khách hàng trong việc chuẩn bị giấy để hiện thực hóa ý tưởng làm việc theo phương thức t. Mặt khác, bộ phận kinh doanh phải đặt trước danh sách nhu cầu nguyên vật liệu để cho bộ phận thu mua thực hiện chu trình thu mua để đảm bảo có giấy tờ gốc. Trong số đó, tổn thất phế phẩm và hao hụt siêu phẩm nên thuộc về tổn thất hiệu suất của bộ phận sản xuất bìa cứng sóng, có thể được sử dụng làm chỉ số đánh giá của bộ phận để thúc đẩy cải tiến.

2. Mất hộp in

● Mất thêm

Một lượng sản xuất bổ sung nhất định sẽ được thêm vào khi thùng carton được sản xuất do thử nghiệm máy in và các tai nạn trong quá trình sản xuất thùng carton.

Định nghĩa công thức: Diện tích hao hụt cộng thêm = số lượng bổ sung theo lịch trình × đơn vị diện tích thùng carton.

Nguyên nhân: máy in bị hao hụt lớn, trình độ vận hành của công nhân vận hành máy in thấp và tổn thất lớn trong khâu đóng gói ở giai đoạn sau. Ngoài ra, bộ phận bán hàng không có quyền kiểm soát số lượng đơn đặt hàng bổ sung được đặt. Trên thực tế, không cần thiết phải thêm quá nhiều số lượng. Số lượng dư thừa quá nhiều sẽ dẫn đến sản xuất thừa không cần thiết. Nếu sản phẩm thừa không tiêu hóa được, nó sẽ trở thành “hàng tồn kho chết”, tức là hàng tồn kho quá hạn, là một tổn thất không đáng có. .

Biện pháp cải tiến: Khoản mục này nên thuộc về tổn thất hoạt động của bộ phận in hộp giấy, có thể dùng làm chỉ số đánh giá của bộ phận để thúc đẩy việc nâng cao chất lượng nhân sự và trình độ hoạt động. Phòng kinh doanh sẽ tăng cường cửa khẩu đối với lượng đặt hàng, và sản xuất theo khối lượng sản xuất phức tạp và đơn giản Để tạo sự khác biệt, nên đưa vào bài viết tăng đầu để kiểm soát từ nguồn tránh thừa hoặc thiếu không cần thiết. sản xuất.

● Cắt lỗ

Khi thùng carton được sản xuất, phần xung quanh bìa cứng được lăn ra bởi máy cắt là phần mất cạnh.

Định nghĩa công thức: Diện tích mất khi cán mép = (diện tích giấy chuẩn bị sau khi cán) × số lượng nhập kho.

Nguyên nhân: hao hụt bình thường, nhưng cần phân tích nguyên nhân khi số lượng quá lớn. Ngoài ra còn có máy bế tự động, thủ công và bán tự động, yêu cầu cán mép theo yêu cầu cũng khác nhau.

Biện pháp cải tiến: các máy cắt bế khác nhau phải được bổ sung sẵn cán cạnh tương ứng để giảm thiểu độ mất mép càng nhiều càng tốt.

● Mất trang trí phiên bản đầy đủ

Một số người sử dụng thùng carton yêu cầu không bị rò rỉ cạnh. Để đảm bảo chất lượng, cần phải tăng diện tích nhất định xung quanh thùng carton ban đầu (chẳng hạn như tăng thêm 20mm) để đảm bảo thùng carton được cuộn lại không bị rò rỉ. Phần 20mm tăng lên là phần mất trang trí toàn bộ.

Định nghĩa công thức: diện tích hao hụt trên toàn trang = (diện tích giấy chuẩn bị-diện tích thùng carton thực tế) × số lượng nhập kho.

Nguyên nhân: hao hụt bình thường, nhưng khi số lượng quá lớn thì cần phân tích và cải thiện nguyên nhân.

Mất mát không thể được loại bỏ. Những gì chúng ta có thể làm là giảm tổn thất đến mức thấp nhất và hợp lý nhất thông qua các phương pháp và kỹ thuật càng nhiều càng tốt. Do đó, ý nghĩa của việc chia nhỏ khoản lỗ trong phần trước là để cho các quá trình liên quan hiểu được liệu các khoản lỗ khác nhau có hợp lý hay không, liệu có chỗ để cải thiện hay không và cần cải thiện những gì (ví dụ, nếu tổn thất siêu phẩm quá lớn, có thể cần xem lại bộ gấp giấy có lấy giấy hay không, chính xác, bỏ qua thất thoát quá lớn, có thể phải xem lại việc chuẩn bị giấy ban đầu đã hợp lý chưa, v.v.) để đạt được mục đích kiểm soát và giảm hao hụt, giảm giá thành, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, đồng thời có thể xây dựng các chỉ số đánh giá cho các bộ phận theo nhiều mức tổn thất khác nhau. Thưởng cho điều tốt và trừng phạt điều xấu, đồng thời tăng cường sự nhiệt tình của người điều hành để giảm bớt tổn thất.


Thời gian đăng: 10-1021 tháng 3