các sản phẩm

 • Paper holder ZJ-V5B (V6B)

  Ngăn đựng giấy ZJ-V5B (V6B)

  ★ Cấu trúc đối xứng cũng có thể lắp hai gói giấy cùng một lúc , Có thể sử dụng giấy liên tục cho một công việc ; Sử dụng bộ truyền động cơ học để hoàn thành việc kẹp giấy, nâng, nới lỏng, di chuyển, xung quanh chuyển động tịnh tiến, v.v.
  ★ mỗi ···

 • Paper holder ZJ-F

  Ngăn đựng giấy ZJ-F

  ★ Cấu trúc đối xứng cũng có thể lắp hai gói giấy cùng một lúc , Có thể sử dụng giấy liên tục cho một công việc ; Sử dụng bộ truyền động cơ học để hoàn thành việc kẹp giấy, nâng, nới lỏng, di chuyển, xung quanh chuyển động tịnh tiến, v.v.
  ★ mỗi ···