các sản phẩm

  • Preheater Preheater

    Preheater Preheater

    ★ con lăn làm nóng sơ bộ phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về áp suất tiếng và kèm theo giấy chứng nhận bình chứa áp lực và giấy chứng nhận kiểm tra.
    ★ Mỗi bề mặt con lăn sau khi mài mài chính xác và xử lý mạ crom cứng, S ··